גלגלון.jpg
שופרות.jpg
cougar 3000A.jpg
PTT.jpg

חטיבת בטיחות אש של קבוצת סקיוטק מתמחה בהקמה ותחזוקה  של מערכות גילוי אש, כריזת חירום, כיבוי בגז וציוד מטלטל

עמדת כיבוי אש.png
ADR7000.jpg
fire pro.jpg
sprinkler.jpg
Mx-5101.jpeg
מטף.jpg