גלגלון.jpg
שופרות.jpg
cougar 3000A.jpg
PTT.jpg
עמדת כיבוי אש.png

חטיבת בטיחות אש של קבוצת סקיוטק מתמחה בהקמה ותחזוקה  של מערכות גילוי אש, כריזת חירום, כיבוי בגז וציוד מטלטל

QUALITY-217714-105743-HEB-page-001.jpg
Document-page-001 (3).jpg
ADR7000.jpg
fire pro.jpg
sprinkler.jpg
Mx-5101.jpeg
מטף.jpg