גילוי אש ועשן

חטיבת בטיחות אש של קבוצת סקיוטק מספקת מגוון פתרונות בתחום גילוי עשן, לרבות התקנה ושירות תקופתי ע"פ תקן ישראלי 1220 חלק 11

טלפייר.jpg
גלאי טלפייר.jpg
ADR7000.jpg
צופר אש.jpg
advanced.png
Mx-5101_edited.png
גלאי יו אס ויטק.png
בקרות cougar.png
cougar.png
לחצן אדום.png