top of page

חטיבת הנדסת חשמל

חטיבת החשמל של הקבוצה, מבצעת פרויקטים בתחום החשמל לתעשייה ובניין, עבודות אחזקה תקופתיות ופתרון תקלות ללקוחות החברה.

קרע - חשמל.png
bottom of page