תשתיות אופטיות

 תשתיות אופטיות לתקשורת מהירה ולמרחקים גדולים

Optic-Fibre-communication.jpg