top of page

פיקוח עליון על ביצוע מערכות וניהול פרויקטים

החברה מספקת שירותי פיקוח עליון על ביצוע של מערכות טכנולוגיות לבניין וניהול פרויקטים מורכבים בשיטת Turn-Key Projects.

מנהלי הקבוצה מלווים את הלקוחות בכל שלבי התכנון ושיפוץ או בנייה. אנו מייצגים את הלקוח ודואגים לאינטרסים שלו מול כל הגורמים המעורבים בפרויקט.

עמוד 1.png
bottom of page