top of page

חטיבת הנדסת חשמל

חטיבת החשמל של הקבוצה, מבוצעת פרויקטים בתחום החשמל לתעשייה ובניין, עבודות אחזקה שוטפת ופתרון תקלות ללקוחות החברה.

bottom of page